Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel, unitățile de învățământ pot aplica pentru statulul de „școală verde”. Școlile care doresc să obțină acest statut pentru care s-au alocat fonduri impresionante, trebuie să dezvolte anumite comportamente.


În metodologie se menționează că până la finalul anului 2025 se va operaționaliza o rețea de „școli verzi”, repartizate echitabil la nivel teritorial, în mediul rural-urban.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) presupune o rețea dezvoltată de școli verzi dar și achiziționarea unor autobuze verzi pentru transportul școlar. Suma alocată pentru școlile din rețeaua verde este de 425 milioane de euro. Termenul limită pentru atingerea acestui jalon este trimestrul 4 al anului 2025.

Statutul de „școală verde” înseamnă o unitate de învățământ care creează un mediu sănătos și care favorizează învățarea,economisind totodată resurse, prin generarea de energie electrică proprie și folosirea de tehnologii ce reduc emisiile de gaze cu efect de seră.

Iată condițiile ce trebuie să fie îndeplinite de fiecare școală care aspiră la statutul de ,,școală verde":

„a) infrastructură reabilitată/renovată/modernizată sau nouă, conform normativelor specifice și premiselor stabilite la art. 23;

b) integrarea în curriculumul și în activitățile extrașcolare ale unității de învățământ a elementelor de educație pentru dezvoltare durabilă/educație ecologică;

c) includerea, în documentele manageriale ale școlii și în practicile asociate, a unor măsuri care să reflecte accentul pus pe aspectul „verde” al școlii, inclusiv din perspectiva digitalizării proceselor și conținuturilor;

d) deschiderea școlii față de comunitate, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate/colaborări/cooperări cu actorii relevanți ai comunității, pe zona de protecție a mediului și de dezvoltare sustenabilă.”

În acordarea statutului de ,,școală verde" se va ține cont de următoarele:


„disponibilitatea școlii și a autorității locale pentru a continua și susține parcursul către o „școală verde”, de repartizarea echitabilă geografic și pe medii de rezidență, de numărul de elevi, de nivelul de poluare al comunității din care provine unitatea de învățământ, de experiența anterioară în implementarea/derularea unor proiecte, de alte activități de mediu”

Art. 16 din metodologie menționează că în cadrul „școlii verzi” sunt utilizate practici didactice orientate pentru protecția mediului înconjurător.

Iată ce comportamente trebuie să dezvolte elevii dintr-o școală verde:

a) elevii identifică și semnalează corect problemele de mediu din comunitate autorităților competente;
b) elevii reacționează responsabil la comportamentele altor persoane fizice sau juridice care pun natura sau oamenii în pericol;
c) elevii iau parte la acțiuni de voluntariat pentru protejarea mediului, refacerea florei și faunei, împăduriri, crearea de spații verzi;
d) elevii se implică activ în grupuri locale pentru creșterea calității vieții în comunitatea lor.


Companiile locale se pot implica în activitatea „școlilor verzi” prin tot felul de acțiuni, precum amenajarea unor grădini de legume, zarzavaturi, sere, solare în curtea școlii sau dotarea școlilor cu laboratoare inteligente/ateliere tehnologice sustenabile destinate studiului.

 

TPL_BACKTOTOP