1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

  Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și alege-eco.ro sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

 2. Proprietatea Conținutului

  Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al alege-eco.ro al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a alege-eco.rou a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că alege-eco.ro își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

 3. Utilizarea Site-ului

  alege-eco.ro acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
  Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
  Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al alege-eco.ro;
  Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. alege-eco.ro va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății alege-eco.ro să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
  Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

  4. Confidențialitate

  Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

  5. Lipsa garanțiilor

  Întreg conținutul acestui site poate fi modificat șI vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

  6. Exonerarea de Răspundere

  Utilizarea acestui site este în totalitate pe propria dumneavoastră răspundere. alege-eco.ro și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. alege-eco.ro nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

  7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

  Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât alege-eco.ro. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. alege-eco.ro nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, alege-eco.ro își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
  Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  Nu oferă o securitate adecvată;
  Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
  Sunt licențioase sau calomnioase.

  De asemenea, alege-eco.ro nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea alege-eco.ro.

  8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

  alege-eco.ro poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.
  Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Societatea va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Societatea să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât Societatea, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera Societatea răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Societății drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

  Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici deținătorii site-ului alege-eco.ro, nici sucursalele, afiliatii, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicațI în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

  9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

  Aceste Condiții de Utilizare și utilizare a acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătura cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Politica privind cookies

 • Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.
 • Site-urile web aparținând alege-eco.ro folosesc cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. "Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională). "Cookie"-urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori și de asemenea, cresc gradul de eficiență a publicității online.
 • Cookie ("browser cookie" sau "HTTP cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).
 • Noile reguli impuse de GDPR au un impact direct și asupra politicii noastre cookie, pe care o actualizăm cu această ocazie.

  Prin această politică intenționăm să vă informăm despre:
 • Ce tip de cookie-uri există pe site-urile noastre,
 • Cât timp persistă acestea în browser-ele vizitatorilor,
 • Ce date urmăresc aceste cookie-uri,
 • Care este scopul final al acestor cookie-uri (funcționalitate, preferințe, statistici, marketing etc.),
 • Unde sunt trimise datele și cu cine sunt partajate,
 • Cum se poate refuza utilizarea cookie-urilor și cum se pot schimba ulterior setările browser-ului legate de cookie-uri.

  Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastră dacă sunt strict necesare pentru buna funcționarea a siteului web. Acest site web folosește diferite tipuri de cookie-uri. Anumite cookie-uri sunt instalate de către terți. Vă puteți modifica sau retrage în orice moment consimțământul dat în Politica de cookie.

  Puteți afla mai multe despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și despre cum ne puteți contacta din Politica de Confidentialitate.

  În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browser-ului web.

  Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii:

 • Setări cookie în Firefox
 • Setări cookie în Chrome
 • Setări cookie în Edge
 • Setări cookie în Internet Explorer
 • Setări cookie în Safari
 • Setări cookie în Opera

 

TPL_BACKTOTOP